test选择题
browser17人阅读

date2022.04.19
西藏自古就是中国的领土,历代中央政府都注重加强对西藏地区的管辖。下列措施按顺序排列正确的是
A、①②③④
B、②①④③
C、②③④①
D、①③②④
嗖嗖题整理有大量高等教育、资格考试类试题答案,Ctrl+D收藏备用!
answer
答案:
相关试题
[选择题]西藏自古就是中国的领土,历代中央政府都注重加强对西藏地区的管辖。下列措施按顺序排列正确的是( )
date2022.04.19
[选择题]西藏自古就是中国领土,历代中央政府都注重加强对西藏地区的管辖.近代最先呼吁重视西藏问题的进步思想家是( )
date2022.04.19
[选择题]西藏自古就是中国的领土,历代中央政府都注重加强对西藏地区的管辖。下表反映的相关史实中,错误的一项是( )
date2022.04.20
[问答题]阅读文言文,回答问题。[甲] 十年春,齐师伐我。公将战。曹刿请见。其乡人曰:"肉食者谋之,又何间焉?"刿曰:"肉食者鄙,未能远谋。"乃入见。问:"何以战?"公曰:"衣食所安,弗敢专也,必以分人。"对曰:"小惠未遍,民弗从也。"公曰:"牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。"对曰:"小信未孚,神弗福也。"公曰:"小大之狱,虽不能察,必以情。"对曰:"忠之属也。可以一战。战则请从。"(节选自《曹刿论战》)[乙] 鲁恭为中牟(节选自《后汉书》)[注]①中牟:古地名,今河南省境内。②德化:用道德来教化。③袁安:河南那太守,是鲁恭的上司。④阴:暗中。(1)解释文中划线的词语。①又何间焉__②阡陌__(2)翻译下列语句。①忠之属也。可以一战。战则请从。②袁安闻之,疑其不实,阴使人往视之。(3)[甲][乙]两文各有一句话体现了执政者以德治民的思想。
date2022.04.19
[问答题]表:下列物质用途主要利用物理性质的,填写其对应的物理性质;主要利用化学性质的,填写其对应的化学反应方程式。
date2022.04.19
[选择题]更换出纳和财产保管员时,要对其保管的现金和财产物资等进行的清查属于 。
date2022.04.19
[选择题]利用中和反应原理,熟石灰可用作:①改良酸性土壤;②中和胃内过多胃酸;③硫酸厂的污水处理;④建筑材料
date2022.04.19
[问答题]使用飞车应注意哪些事项?(邯供 刘福祥)
date2022.04.19
[选择题]"互联网+"时代,企业需要满足消费者的个性化需要,改变传统以产品利益点为输出内容的传播方式。我国某百年啤酒企业及时改变品牌定位,开始从"爸爸的啤酒"向"年轻人的啤酒"转变。该企业经营策略的转变是因为( )①抓住核心消费群体可能制胜 ②年轻人更具超前消费的理念③消费的变化引导生产的调整 ④消费的升级决定产品的转型
date2022.04.19
[问答题]软件生计周期是指一个软件从提出开创要求开端直到__为止的全部时代。
date2022.04.19
推荐试题
换一换refresh
1、如何正确使用地线电阻仪测试地线电阻,并说明测试仪使用方法?
2、动车组采用集便装置的原因主要是()。
3、野外作业人身安全注意事项是什么?
4、无缝线路地段的巡道工作,除按普通线路有关规定进行外,还应做好哪些工作?
5、职业活动的特点决定了职业道德适用范围的无限性。
6、常规单模光纤在1.55um的微湾曲特性要求衰减增加值小于0.1dB。
7、中间半永久钩缓装置分为带缓冲器()车钩和带()半永久车钩。
8、当耐张长度在800m及以下时,一个耐张段内回流线断股的总数量限界值为()
9、作业车司机、副司机要()、(),共同确认后通知重联值乘人员重点内容,如发现疑点及时向车站提出。
10、.JT-C系列机车信号中,A/D芯片的采样间隔不正确将导致DSP返回开机()工作状态。
11、现场核对局部短波(波长1~10m)不平顺的检查轨向:用()弦线检查钢轨,逐根轨枕连续测量。
12、向施工封锁区间开行路用列车的凭证是什么?该凭证应包括哪些内容?
13、当列车速度超过允许速度、但未超过最大常用制动速度时,CTCS-2列控系统车载设备DMI 显示屏中从允许速度到SBI之间光带的宽度为正常光带宽度的两倍,显示颜色为( )
14、何谓"脱轨"?
15、自动开闭机构打开时,先打开上盖板再打开下盖板。
16、列车在区间被迫停车后,哪些情况下列车不准分部运行?
17、行包运输中易引发服务质量问题的重点是什么?
18、提速道岔的可动心轨辙叉应加强哪些部位的检修、维修?
19、车辆在通过曲线时,转向架的位置?
20、机车进入挂车线后,应严格控制速度,确认()、防护信号及停留车位置.